Marum Executive Search
E-post:marum@executive-search.no


Slik vinner du talentkrigen - Rekruttering Oslo 

Talentkrigen raser med sterkere intensitet enn noen sinne. Spesielt i ”den nye økonomien” er kampen om de beste hard.
- Det finnes mer enn nok penger og gode ideer. Det er lyse hoder til å gjennomføre ideene som er mangelvare.

Det sier Rune Rinnan, administrerende direktør i Telenor Venture.
– Selv en halvgod ide gjennomført av et godt managementteam kan bli en suksess, men ikke omvendt, sier Rinnan.
- Derfor er en av våre viktigste oppgaver å få de rette menneskene på plass. For å få tak i og holde på de lyse hodene, må bedrifter tenke nytt omkring rekruttering og motivasjon.

Talentkrigens vinnere og tapere

Vinnerne av talentkrigen er arbeidsgivere som tilbyr ansatte en god kombinasjon av faglige utfordringer, godt arbeidsmiljø, bra betingelser og personlig frihet. Taperne er offentlig sektor og selskap med hierarkisk og autoritær ledelse og manglende belønning av medarbeidere. Det vil si at aktører i ”den nye økonomien” i stor grad er talentkrigens seierherrer, men de må allikevel sloss enormt seg i mellom. Det er i rekruttering for disse headhunter Per-André Marum har funnet sin nisje.

- Jeg vil rekruttere til spennende stillinger der jeg kommer i kontakt med de sprekeste kandidatene og selskapene. Disse oppdragene finnes først og fremst på høyt nivå i nye telecom- og Internett selskap, sier Marum.


Større krav til kandidatene

- Kravene til ansatte i Internett-selskap er i endring - nå kreves både kunnskap om og forståelse for utfordringene på Internett og "gammeldags" forretningsforståelse og doer-innstilling, sier konsernsjef Birger Steen i SOL.- Europa har ligget etter USA i profesjonalisering av nettselskaper, men det skjer nå en endring. Men det å rekruttere til nystartede selskaper i Europa er vanskeligere enn i USA på grunn av en tradisjonelt negativ holdning til både høy risiko - og til høy avkastning.


”Speed” blir stadig viktigere

Godt nettverk og kommersiell innsikt sammen med grundig kartlegging av talentene i en nisje gjør det mulig å fange opp ressurspersoner tidlig og besette stillinger raskt.
- En ansettelsesprosess i den nye økonomien må ha ”speed”, sier Håkon Gellein, administrerende direktør i Jobline.

- Det gjør det vanskeligere for selskapene å kjøre prosessen selv, spesielt i dagens arbeidsmarked, hvor det ligger store utfordringer med å tiltrekke og beholde stadig mer kravstore ansatte. . Moderne bedrifter trenger derfor oftere profesjonell hjelp av en ny type headhuntere; en som forstår den nye økonomien og kan levere talenter med presisjon og fart, eller fra CV tjenester som vår Jobline, sier Gellein.

Profesjonell hjelp hjelper

- Kontakten med talentene må pleies jevnlig for å lykkes, sier headhunter Marum.
- Det er en svært ressurs- og tillitskrevende prosess, og derfor overlater flere og flere bedrifter deler av denne oppgaven til headhuntere. I økende grad er også vår oppgave å "selge" muligheten vår oppdragsgiver tilbyr i forhold til kandidatens karriere- og livsmål. Det er ikke lenger nok å bare finne frem til stjernene. Derfor bruker jeg også mye tid på rådgivning overfor den enkelte kandidat..


- Den nye økonomien er jaktmarkene for headhunter Per-André Marum; nettverk, speed og innsikt er våpnene. 


Marum Executive Search

Marum Executive Search er et av Norges ledende headhuntingsselskap for telecom- og Internett ventures. Marum Executive Search arbeider kun med rekruttering til nøkkelstillinger, som adm dir, finans, markeds- og salgsdirektør og , forretningsutvikling.
Kvalifiserte kandidater bes sende CV med<