marum@executive-search.no
HOME >> Marum Executive Search >> Marum in the news >> Mediefolk vil ha nye jobber
 

Mediefolk vil ha nye jobber

Artikkel hentet fra Kreativt Forum 24.oktober

Snaut 40 prosent av arbeidstakere i media og informasjon har lyst på en ny jobb. De aller fleste av dem vil helst ha nytt arbeid i sin egen bransje.
Redaksjonen
Det viser en omfattende holdningsundersøkelse gjort på hjemmesiden til rubrikktjenesten ZETT.no,der over 8000 nordmenn fra hele landet deltok. I undersøkelsen svarte 40,2 prosent av respondentene som arbeider i media og informasjon at de har lyst på en ny jobb.

Engasjement skaper usikkerhet
Markedssjef Helene Graver i ZETT Stilling sier antallet er langt høyere enn forventet. Hun tror mye av årsaken kan være at stadig flere ansettes i engasjementer eller for en viss kontraktsperiode.

– Det medfører en viss usikkerhet i forhold til inntekter, noe som igjen kan føre til at flere er ute etter nye jobber mens de allerede er i et ansettelsesforhold. Det er likevel vanskelig å si hvor mange som er på aktivt jobbsøk og hvor mange som kun vil bytte jobb dersom tilbudet er godt nok. Tallene viser uansett at folk er mindre lojale overfor arbeidsgiver enn tidligere. Manglende teamfølelse, stort arbeidspress, liten reell påvirkningskraft og få utviklingsmuligheter kan være noen årsaker til at folk opptrer mindre lojalt enn tidligere, sier Graver.

Undersøkelsen viser også at 16 prosent av respondentene på landsbasis har vært i flere enn ett ansettelsesforhold i løpet av det siste året. Dette hadde vært helt utenkelig for bare ti år siden og viser at mobiliteten i arbeidsmarkedet er stor. Respondentene kommer fra alle aldersgrupper, så det er en myte at det bare er de unge som skifter hurtigst jobb, sier Graver.

Mediefolk velger media
På spørsmål om hvilke bransjer som er mest attraktive i forbindelse med en eventuell ny jobb, var media og informasjon, og markedsføring og reklame de to mest attraktive alternativene. Ut fra en liste der man kunne krysse av flere alternativer, svarte 43,2 prosent kunne tenke seg en jobb i markedsføring og reklame, mens 81,1 prosent svarte at de hadde lyst på en jobb i media og informasjon.

Rekruttering av ledere

Hodejeger Per-André Marum i rekrutteringsselskapet Orion Search International, mener funnene i undersøkelsen underbygger trenden som har vært i næringslivet i de siste årene. Arbeidsmarkedet har i løpet av de tre siste årene aldri vært bedre enn nå. Det vises også gjennom det økende antallet utlyste jobber man blant annet finner i aviser og på rubrikktjenester. Tilstanden er heldigvis ikke som for seks år siden. Den gang var mobiliteten i arbeidsmarkedet for høy, og bidro til å skape usikre rammebetingelser for næringslivet, sier Marum.

Marum har jobbet med rekruttering av ledere siden 1998

 
Print  
 
8 of 16

Søk i ALLE STILLINGER i Norge!
Marum in the news
NA24: Facebook kan gi deg ny jobb
I flere yrker må man nå være på Facebook eller andre nettverk dersom man skal være aktuell for ny jobb, sier Marum
see more 
"Yrke Hodejeger" Dagbladet.no
Researchdelen er noe av det morsomste av alt. Det er en utrolig kreativ og spennende prosess hvor du får lov til å være litt ordentlig detektiv
see more 
Råtass på hodejakt
Økonomisk Rapport
Per-André Marum fikk en «flying start» i sin karriere som hodejeger. I år 2000 leverte han 40 hoder med samlet skuddpremie på ni MNOK.
see more 
 
 
     

© Copyright 2006 Marum Executive Search - Headhunter & Rekrutteringsselskap i Oslo - It & Telecom. Developed by A2N Digitalbyrå.
Search Home Page See All Positions